Metodbok

Vår metodbok ger kunskap och verktyg i mentorskap och peer-support för personer som lever med hiv.

Översikt av bokens innehåll:

  • Peer-support och den multifacetterade rollen som peer-mentor
  • Mentorskap som en del i peer-support
  • Färdigheter och egenskaper hos en peer-mentor
  • Gränser och konfidentialitet
  • Positiv kommunikation, samtalsteknik och att lyssna aktivt
  • Att prata om hiv med andra
  • Relation och samspel peer-mentor – peer
  • Stödverktyg för god peer-support
  • Att sätta och nå mål
  • Uppföljningsmetoder och utvärderingsteknik

Boken lämpar sig bäst tillsammans med en erfaren peer-mentor som föreläsare, men kan även beställas hem för eget bruk. Se mer under “Beställ material”.