Om Plusverket

Plusverket är en resurs för dig som lever med hiv, eller för dig som arbetar med personer som lever med hiv, och vill erbjuda målgruppen utbildning och ett nätverk för stöd.

Vi erbjuder utbildning i syfte att ge personer som lever med hiv verktyg att leva ett bättre liv med hiv.

Vår väl beprövade metod bygger på en kombination av mentorskap och peer-support. Vi utbildar peer-mentorer som i sin tur använder erfarenheter och kunskap för att stötta andra till sin fulla potential.

Plusverket är en del av Positiva Gruppen Syd.

Metodbok

Vår metodbok ger kunskap och verktyg i mentorskap och peer-support för personer som lever med hiv.

Översikt av bokens innehåll:

 • Peer-support och den multifacetterade rollen som peer-mentor
 • Mentorskap som en del i peer-support
 • Färdigheter och egenskaper hos en peer-mentor
 • Gränser och konfidentialitet
 • Positiv kommunikation, samtalsteknik och att lyssna aktivt
 • Att prata om hiv med andra
 • Relation och samspel peer-mentor – peer
 • Stödverktyg för god peer-support
 • Att sätta och nå mål
 • Uppföljningsmetoder och utvärderingsteknik

Boken lämpar sig bäst tillsammans med en erfaren peer-mentor som föreläsare, men kan även beställas hem för eget bruk. Se mer under “Beställ material”.

Utbildningstillfällen

Kommande

Tidigare:

27 – 28 maj 2023 i Umeå. Arrangerad av Posithiva Gruppen Norr.

9 december 2022 – Snabbkurs för Farmaceuter utan Gränser

2 november 2022 – Webinarie med Brent Allan från Australasian Society for HIV Medicine, Kim Fangen från Sørlandet sykehus Helse Foretak och Anita Øgård-Repål från Universitetet i Agder på temat “To understand and increase wellness and quality of life for PLHIV – Peer-support, community initiatives and new tools – stories and examples from Australia and the Nordics”. Läs sammanfattning här.

24 – 25 september 2022 i Mossbylund.

29 – 30 januari 2022 i Göteborg. Arrangerad av Positiva Gruppen Väst.

7 – 8 augusti 2021 i Malmö. För poster i A4 format klicka här

Vill du boka in ett tillfälle eller diskutera ett skräddarsytt upplägg för just er verksamhet, kontakta oss!

Beställ material


  Du kan även ladda ner materialet genom länkarna nedan: